Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

PROGRAM 2020

Informacje dodatkowe

FESTYN NAUKI

Konkursy

 

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny

XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

 

 

•   prof. dr hab. Wojciech Wolf – Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Politechnika Łódzka — Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festiwalu

•   dr Edward Karasiński – Łódzkie Towarzystwo Naukowe – Dyrektor Biura Festiwalu

•   dr Jan Olejniczak – Uniwersytet Łódzki – koordynator pikniku naukowego

•   mgr Joanna Sadowska – Łódzkie Towarzystwo Naukowe – Biuro Festiwalu

 

•   mgr Joanna Arndt-Mordzak – Uniwersytet Łódzki

•   dr hab. Piotr Czubla – Uniwersytet Łódzki

•   mgr Elżbieta Domagalska – Muzeum Książki Dziecięcej

•   prof. dr hab. Anna Domańska – Akademia Muzyczna w Łodzi

•   mgr Ewa Filecka-Kowalczyk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

•   mgr inż. Izabela Gajda – Biblioteka Politechniki Łódzkiej

•   dr Justyna Gatkowska – Uniwersytet Łódzki

•   mgr Agnieszka Janik - Archiwum Państwowe w Łodzi

•   dr Magdalena Janiszewska – Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi

•   dr inż. Barbara Jeżyńska – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

•   prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak – Politechnika Łódzka

•   ks. dr Jacek Kacprzak – Wyższe Seminarium Duchowne w Łodz

•   dr Agnieszka Kijanka-Dec – Uniwersytet Łódzki

•   mgr Małgorzata Kostrzyńska – Uniwersytet Łódzki

•   dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik – Politechnika Łódzka

•   dr inż. Małgorzata Gizelska – Politechnika Łódzka

•   mgr Aleksandra Kosecka – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

•   dr hab. inż. Dorota Kręgiel – Politechnika Łódzka

•   mgr Marta Krośnicka – Uniwersytet Łódzki

•   dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki

•   mgr Aleksandra Lizyńczyk – Uniwersytet Łódzki

•   mgr Izabela Łuchniak – Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi

•   mgr inż. Katarzyna Maćczak – Politechnika Łódzka

•   dr inż. Andrzej Marcinkowski – Politechnika Łódzka

•   dr Hanna Niedźwiedzińska – Politechnika Łódzka

•   dr inż. Magdalena Nowosielska – Politechnika Łódzka

•   prof. Radosław Olszewski – Uniwersytet Łódzki

•   dr Agnieszka Palma – Uniwersytet Łódzki

•   dr Anna Patecka-Frauenfelder – Uniwersytet Łódzki

•   prof. dr hab. Maciej Pawlik – Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Politechnika Łódzka

•   prof. dr hab. Henryk Piekarski – Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Łódzki

•   dr inż. Katarzyna Pieklak – Politechnika Łódzka

•   mgr Anna Pielesiek-Kielma – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

•   prof. dr hab. Marek Potrzebowski – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

•   dr  hab. Aneta Rogalska-Marasińska – Uniwersytet Łódzki

•   mgr Sylwia Męcfal – Uniwersytet Łódzki

•   dr Michał Rybiński – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

•   dr Rafał Siekiera – Uniwersytet Łódzki

•   dr inż. Radosław Ślęzak – Politechnika Łódzka

•   prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – główny koordynator Uniwersytetu Łódzkiego

•   prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski – główny koordynator Politechniki Łódzkiej

•   dr Paweł Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

•   dr Gabriela Waliszewska – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

•   prof. dr hab. Zofia Uzelac – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

•   dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak – Politechnika Łódzka

•   dr hab. inż. Jerzy Zgraja – Politechnika Łódzka

•   prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – główny koordynator Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

 

 

 

 

Wspierający Festiwal