Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

PROGRAM 2020

Informacje dodatkowe

FESTYN NAUKI

Konkursy

Email

 

 

PATRONAT HONOROWY

XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

       

 

 

       

 

 

 

          Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

                              Jarosław Gowin

 

PATRONAT - Hanna Zdaanowska Prezydent Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITET HONOROWY

XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

 

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – przewodniczący Komitetu Honorowego Festiwalu

 

prof.  dr hab. Mariusz Grzegorzek

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,

Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera


prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Rektor Uniwersytetu Medycznego


prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego


prof. dr hab. Cezary Sanecki

Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów

 

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Rektor Politechniki Łódzkiej

 

ksiądz dr Sławomir Sosnowski

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

 

prof. dr hab. Aleksander Welfe

Prezes Oddziału PAN w Łodzi

 

ksiądz Arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś

Metropolita Łódzki


ksiądz Biskup Jan Cieślar

Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

Grzegorz Schreiber

Marszałek Województwa Łódzkiego

 

prof. dr hab. Zbigniew Rau

Wojewoda Łódzki

 

dr hab. Marcin Gołaszewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


prof. dr hab. Wanda M. Krajewska

Przewodnicząca Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

 

Grzegorz Wierzchowski

Łódzki Kurator Oświaty

 

 

 

 


 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

XVIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

       

 

 

 

 

 

 

        Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

                              Jarosław Gowin

 

 

PATRONAT - Hanna Zdaanowska Prezydent Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KOMITET HONOROWY

XVIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – przewodniczący Komitetu Honorowego Festiwalu

 

prof.  dr hab. Mariusz Grzegorzek

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,

Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera


prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Rektor Uniwersytetu Medycznego


prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego


prof. dr hab. Cezary Sanecki

Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów

 

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Rektor Politechniki Łódzkiej

 

prof. nadzw. dr Daniel Stos

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

 

ksiądz dr Jarosław Pater

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

 

prof. dr hab. Aleksander Welfe

Prezes Oddziału PAN w Łodzi

 

Ksiądz Arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś

Metropolita Łódzki


Ksiądz Biskup Jan Cieślar

Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

Witold Stępień

Marszałek Województwa Łódzkiego

 

prof. dr hab. Zbigniew Rau

Wojewoda Łódzki

 

prof. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi


prof. dr hab. Wanda M. Krajewska

Przewodnicząca Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

 

Grzegorz Wierzchowski

Łódzki Kurator Oświaty

 

Wspierający Festiwal