Instytut Rusycystyki UŁ Drukuj
środa, 13 kwietnia 2016 08:07

Instytut Rusycystyki serdecznie zaprasza na imprezy rusycystyczne organizowane przez naszych pracowników w ramach XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi:


19 kwietnia, 10.00-11.00
Jak w ruskim cyrku

Rodzaj imprezy: warsztaty
Opis imprezy: O etymologii słowa "ruski", a także o tym, jak dywan stał
się krawatem. Warsztaty dla licealistów władających językiem rosyjskim na
poziomie A2.
Adresaci imprezy: uczniowie liceum
Sala nr: 1.12. / 1.08
Prowadzący: dr Elena Nevzorova-Kmech
Wymagane zgłoszenie uczestnictwa

20 kwietnia, 10.00-11.00
Moskiewski Kreml

Rodzaj imprezy: wykład/pokaz
Opis imprezy: Wykład składa się z dwóch części. W części lingwistycznej
omówiona zostanie etymologia słowa "kreml", a w druga, historyczna będzie
poświęcona najważniejszym wydarzeniom, z którymi związany jest moskiewski
Kreml jako symbol rosyjskiej władzy.
Adresaci imprezy: wszyscy zainteresowani
Prowadzący: prof. Aleksandr Tsoi

20 kwietnia, 11.00-12.00
Miasta złotego pierścienia Rosji

Rodzaj imprezy: wykład/pokaz
Opis imprezy: Wykład jest poświęcony historycznym i kulturowym zabytkom
staroruskich miast Rosji, do których należy Siergijew Posad, Peresław
Zaleski, Rostów, Jarosław, Kostroma, Iwanowo, Suzdal i Włodzimierz.
Adresaci imprezy: wszyscy zainteresowani
Prowadzący: prof. Aleksandr Tsoi

20 kwietnia, 12.00-13.00
Bajki dla dzieci carycy Katarzyny II

Rodzaj imprezy: wykład/pokaz
Opis imprezy: Caryca Rosji Katarzyna II znana przede wszystkim jako
oświecona władczyni, inicjatorka rozbiorów Polski, kolekcjonerka faworytów,
była również, o czym nie wszyscy wiedzą, kochającą babcią, dbającą o rozwój
swoich wnuków i ich przyszłość. Właśnie w tym celu napisała dla swych
wnuków szereg utworów o charakterze dydaktycznym, wśród których były bajki.
Ich celem miało być wychowanie uczciwego, cnotliwego, pracowitego
człowieka. Jedna z nich - moralno-dydaktyczna "Bajka o carewiczu Chlorze"
napisana przez Katarzynę dla przyszłego władcy Rosji Aleksandra I będzie
przedmiotem niniejszego wykładu, gdyż właśnie ona zostawiła swój trwały
ślad w literaturze rosyjskiej i jest do dziś wystawiana w carskiej
rezydencji w Pawłowsku jako interaktywny spektakl dla młodych widzów.
Adresaci imprezy: Wszyscy zainteresowani
Sala nr:
Prowadzący: prof. Anna Warda

20 kwietnia, 13.00-14.00
Rosyjskie wierzenia ludowe, czyli jak żyć w zgodzie z duchami

Rodzaj imprezy: wykład/pokaz
Opis imprezy: Opowieść o wierzeniach Rosjan, tradycjach i zabobonach
związanych z dobrymi i złymi duchami występującymi w domu i zagrodzie.
Charakterystyka poszczególnych duchów, ich wpływ na domowników, metody ich
obłaskawienia lub zwalczania.
Adresaci imprezy: Wszyscy zainteresowani
Sala nr:
Prowadzący: prof. Anna Warda

22 kwietnia, 11.00-12.00
Język rosyjski od podszewki, czyli powrót do przeszłości

Rodzaj imprezy: wykład
Opis imprezy: Wykład skierowany jest głównie do uczniów szkół
gimnazjalnych i ma na celu zapoznanie ich, z obcymi im jeszcze na tym
etapie kształcenia, podstawowymi faktami dotyczącymi pochodzenia języka
rosyjskiego. Przybliżeni będą językowi przodkowie współczesnej ruszczyzny,
przedstawiony zostanie stary alfabet z wizerunkiem i nazwami dawnych liter
wraz ze zmianą wymowy oznaczanych przez nie głosek. Na przykładzie prostych
i zrozumiałych wyrazów, na zasadzie „gry i zabawy słowem”, zaprezentowane
zostaną ich rekonstrukcje do postaci z czasów zamierzchłych.
Adresaci imprezy: Uczniowie szkół gimnazjalnych
Prowadzący: dr Anna Lacovou

22 kwietnia, 12.00-13.00
Bracia mniejsi wokół nas — inspiracje, nominacje, asocjacje

Rodzaj imprezy: wykład
Opis imprezy: Wykład poświęcony jest wpływom świata zwierząt na leksykę i
frazeologię rosyjską oraz polską. Opowiada on o cechach zwierząt, ich
wyglądzie, zachowaniu, kontaktach z ludźmi, obserwacjach człowieka, które
stały się inspiracją nazywania wybranych wycinków rzeczywistości za pomocą
leksyki i frazeologii zoonimicznej
Adresaci imprezy: wszyscy zainteresowani
Prowadzący: dr Agata Piasecka

Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 08:14